Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

czasem

Zmarły w ubiegłym roku prawnik Wiktor Osiatyński powiedział kiedyś coś takiego: „Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.”

Spójrz rano w lustro i zrozum.

Tak, to ty.

Tak, trudno, losowanie w puli genetycznej mogło być lepsze.

Tak, są ładniejsi.

Tak, są i brzydsi.

Zaakceptuj to. Odjeb się od siebie.

Chcesz zmiany?

Jesteś gruby?

Schudnij.

Jesteś brzydka?

Zrób sobie ryj.

Uważasz, że jesteś głupi?

Przeczytaj coś.

Ale nie bądź chamem.

Po prostu odpierdol się od siebie.

Przedziałek możesz zrobić, albo nie.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea

February 01 2018

czasem
Reposted fromkasiak kasiak viaSenyia Senyia
czasem
0591 a421 500
Reposted fromfrotka frotka viaaviee aviee
czasem
5246 51f0
Reposted fromtfu tfu viaMatalisman Matalisman

January 30 2018

czasem
1791 8a68 500
Reposted fromphilipp philipp viamendel mendel
czasem
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaannairda annairda
czasem
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamoonlightdrive moonlightdrive
czasem
6065 c98c
czasem
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viaavooid avooid
czasem

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
czasem
0503 00e4 500
Reposted frompiehus piehus viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
czasem
Reposted fromezf ezf vialogorea logorea

January 28 2018

czasem
czasem
czasem
1719 f182
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
czasem
6700 bcec 500
woodstock 2012
Reposted fromliwaj liwaj viasiostra siostra
czasem
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaK8 K8

January 22 2018

czasem

December 05 2017

czasem
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapunkahontaz punkahontaz
czasem
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl