Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

czasem
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viakasias3112 kasias3112
czasem
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viakasias3112 kasias3112

February 20 2017

czasem
7502 200b 500
Reposted fromoll oll viakasias3112 kasias3112
czasem
czasem
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viapunkahontaz punkahontaz

February 15 2017

czasem
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viakasias3112 kasias3112
czasem
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viawilkstepowy wilkstepowy
czasem
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viausmiechprosze usmiechprosze
czasem
Z życia dorosłej kobiety najbardziej lubię moment popijania tabletki antykoncepcyjnej winem

July 10 2015

czasem
9480 8fa3
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarlaaa karlaaa
czasem
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
czasem
1209 77ad
Reposted fromMiziou Miziou vianodifference nodifference
czasem
0645 15ca
Reposted fromaunds aunds vianodifference nodifference
czasem
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
czasem
0800 f7a2
DO ZAPAMIĘTANIA DROGIE PANIE!
Reposted fromncmsp ncmsp viaweruskowa weruskowa
czasem
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viaayati ayati
czasem
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
czasem
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
czasem

July 08 2015

czasem
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaK8 K8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl