Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

czasem
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viakasias3112 kasias3112
czasem
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viawilkstepowy wilkstepowy
czasem
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viausmiechprosze usmiechprosze
czasem
Z życia dorosłej kobiety najbardziej lubię moment popijania tabletki antykoncepcyjnej winem

July 10 2015

czasem
9480 8fa3
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarlaaa karlaaa
czasem
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
czasem
1209 77ad
Reposted fromMiziou Miziou vianodifference nodifference
czasem
0645 15ca
Reposted fromaunds aunds vianodifference nodifference
czasem
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
czasem
0800 f7a2
DO ZAPAMIĘTANIA DROGIE PANIE!
Reposted fromncmsp ncmsp viaweruskowa weruskowa
czasem
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viaayati ayati
czasem
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
czasem
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
czasem

July 08 2015

czasem
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaK8 K8
czasem
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasavor savor

June 25 2015

czasem
3982 866b 500
Reposted fromwitty5sosurl witty5sosurl viagranini granini
czasem
4011 e6f2
takie poranki
Reposted fromhardbitch hardbitch viaalbmalade albmalade

June 24 2015

czasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl