Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

czasem
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

February 24 2017

czasem
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vialady-fraser lady-fraser
czasem
7617 7c93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
czasem
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna vialady-fraser lady-fraser
czasem
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran "Madame Tussaud"
Reposted frommajkey majkey viaK8 K8
czasem
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaK8 K8
czasem
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viakasias3112 kasias3112
czasem
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viakasias3112 kasias3112

February 20 2017

czasem
7502 200b 500
Reposted fromoll oll viakasias3112 kasias3112
czasem
czasem
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viapunkahontaz punkahontaz

February 15 2017

czasem
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viakasias3112 kasias3112
czasem
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viawilkstepowy wilkstepowy
czasem
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viausmiechprosze usmiechprosze
czasem
Z życia dorosłej kobiety najbardziej lubię moment popijania tabletki antykoncepcyjnej winem

July 10 2015

czasem
9480 8fa3
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarlaaa karlaaa
czasem
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
czasem
1209 77ad
Reposted fromMiziou Miziou vianodifference nodifference
czasem
0645 15ca
Reposted fromaunds aunds vianodifference nodifference
czasem
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl