Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

czasem
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaresort resort

June 16 2019

czasem
4478 0ce7 500
you
Reposted fromsponzy sponzy viasmaller smaller
czasem
Nie każdy mnie lubi, ale nie każdy się liczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie
czasem
czasem
9630 40c6 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianiedoskonalosc niedoskonalosc
czasem
5024 18c3 500
czasem
5004 f714 500
Reposted froms3 s3 vianiedoskonalosc niedoskonalosc
czasem
2926 1adb 500
czasem
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
czasem
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viarosses rosses

June 07 2019

czasem
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarosses rosses
czasem
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć jakie było pytanie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazur887 zur887
czasem
4830 5947 500
Reposted fromoll oll viazur887 zur887
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viarosses rosses
czasem
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viarosses rosses
czasem
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarosses rosses
czasem
0409 11c8 500
Reposted fromsoftboi softboi viarosses rosses
czasem
2037 5c4e 500
Reposted fromAstalka Astalka viarosses rosses
czasem
7542 6703 500
wieje prawdą
Reposted fromresort resort
czasem

Reposted fromdreamadream dreamadream viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl